امیر خاکی

خانه /امیر خاکی
امير خاكي
نام و نام خانوادگی امیر خاکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده دامپزشکی / گروه علوم درمانگاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی مامایی دام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 سیده مائده رحیمی شهره عالیان سماک خواه امیر خاکی 1402/06/20
2 کیمیا ملکی اسماعیل آین علی سلیمانزاده آزاد 1402/04/24
3 --- اسماعیل آین --- 1401/11/17
4 شهاب الدین سهرابی شهره عالیان سماک خواه رضا نوریان 1401/11/10
5 مائده وجدانی حمیدرضا کاظمینی --- 1401/06/28
6 مبین افسر اسماعیل آین --- 1401/06/27
7 سینا ذوالفقاری اسماعیل آین --- 1401/03/16
8 رضا ایجاب اسماعیل آین علی سلیمانزاده آزاد 1399/11/28