امیر خاکی

خانه /امیر خاکی
امير خاكي
نام و نام خانوادگی امیر خاکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده دامپزشکی / گروه علوم درمانگاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی مامایی دام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 فاطمه زهرا فرج پور آقاملکی شهره عالیان سماک خواه امیر خاکی 1402/11/16
2 سیده مائده رحیمی شهره عالیان سماک خواه امیر خاکی 1402/06/20
3 مهلا مسعودی حسین عزیزی امیر خاکی 1402/05/31
4 کیمیا ملکی اسماعیل آین علی سلیمانزاده آزاد 1402/04/24
5 --- اسماعیل آین --- 1401/11/17
6 شهاب الدین سهرابی شهره عالیان سماک خواه رضا نوریان 1401/11/10
7 مائده وجدانی حمیدرضا کاظمینی --- 1401/06/28
8 مبین افسر اسماعیل آین --- 1401/06/27
9 سینا ذوالفقاری اسماعیل آین --- 1401/03/16
10 رضا ایجاب اسماعیل آین علی سلیمانزاده آزاد 1399/11/28