شهاب الدین سهرابی

خانه /شهاب الدین سهرابی
نام و نام خانوادگی شهاب الدین سهرابی
شغل دانشجوی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشجوی ارشد گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل، ایران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
journal of food quality and hazards control (4)10 (2023) 226-234