شهره عالیان سماک خواه

خانه /شهره عالیان سماک خواه
شهره عاليان سماك خواه
نام و نام خانوادگی شهره عالیان سماک خواه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده دامپزشکی / گروه بهداشت موادغذایی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت - ایران، مشهد - 24 مهر 1402
2 اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت - ایران، مشهد - 24 مهر 1402
3 دومین کنگره ملی بیماری های انگلی دام و انگل های مشترک انسان و حیوان - ایران، تبریز - 19 و 20 مهر 1402
4 سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم - ایران، آمل - 21 اردیبهشت 1402
5 سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم - ایران، آمل - 21 اردیبهشت 1402
6
دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی - لهستان، لهستان - 25 آبان تا 25 آذر 1401
7
دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی - لهستان، لهستان - 25 آبان تا 25 آذر 1401
8 ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام ، طیور و آبزیا ن - ایران، کرمان - 27 مهر 1401
9 ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام ، طیور و آبزیا ن - ایران، کرمان - 27 مهر 1401
10 ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام ، طیور و آبزیا ن - ایران، کرمان - 27 مهر 1401
11 بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - ایران، شهرکرد - 09 تا 11 شهریور 1401
12 بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، کرج - 04 و 05 اسفند 1400
13 بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، کرج - 04 و 05 اسفند 1400
14 بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، کرج - 04 و 05 اسفند 1400
15 کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی - ایران، اراک - 24 بهمن 1400
16 اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی - ایران، گنبد کاووس - 14 بهمن 1400
17 اولین همایش کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی - Iran، جیرفت - 28 شهریور 1400
18 اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی - ایران، آمل - 17 شهریور 1400
19 اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی - ایران، آمل - 17 شهریور 1400
20 اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی - ایران، آمل - 17 شهریور 1400
21 اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی - ایران، آمل - 17 شهریور 1400
22 اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی - ایران، بیرجند - 19 و 20 خرداد 1400
23 اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی - ایران، بیرجند - 19 و 20 خرداد 1400
24 همایش ملی کشاورزی و سلامت - ایران، جیرفت - 20 اسفند 1399
25 بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، خوزستان - 14 و 15 بهمن 1399
26 بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، خوزستان - 14 و 15 بهمن 1399
27 بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران - ایران، خوزستان - 14 و 15 بهمن 1399
28 همایش ملی بهداشت و صنایع غذایی - ایران، اهواز - 10 و 11 دی 1399
29 همایش ملی بهداشت و صنایع غذایی - ایران، اهواز - 10 و 11 دی 1399
30
کنگره بین المللی زیست پزشکی اصفهان - ایران، اصفهان - 05 تا 10 مهر 1399
31 کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی و کشاورزی و امنیت غذایی - ایران، کرج - 31 شهریور 1399
32 همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی - ایران، اهواز - 27 آذر 1398