مشخصات پژوهش

خانه /Evaluation of Tetracycline ...
عنوان
Evaluation of Tetracycline and Enrofloxacin Residues in Bovine Milk in Tehran Utilizing ELISA and HPLC Methods
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران شهاب الدین سهرابی (نفر اول)، شهره عالیان سماک خواه (نفر دوم)، فهیمه توریان (نفر سوم)، رضا نوریان (نفر چهارم)، زهرا پناهی (نفر پنجم)