مشخصات پژوهش

خانه /Dextran–Hesperetin Conjugate ...
عنوان
Dextran–Hesperetin Conjugate as a Novel Biocompatible Medicine for Antimicrobial and Anticancer Applications
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران محبوبه زارع (نفر اول)، ملیحه نوروزی سرکاتی (نفر دوم)، حامد تشکریان (نفر سوم)، راضیه پرتوی (نفر چهارم)، سمیه رهایی (نفر پنجم)، پریزاد رضایی (نفر ششم به بعد)، سید علی رضوی (نفر ششم به بعد)