محبوبه زارع

خانه /محبوبه زارع
نام و نام خانوادگی محبوبه زارع
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده گیاهان دارویی / گروه کشاورزی-علوم پایه
تحصیلات دکترای تخصصی شیمی آلی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم - ایران، آمل - 21 اردیبهشت 1402
2
سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم - ایران، آمل - 21 اردیبهشت 1402
3 اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی - ایران، قم - 09 تا 11 اسفند 1401
4 اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی - ایران، قم - 09 تا 11 اسفند 1401
5 یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران - ایران، تهران - 19 اسفند 1400
6 یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران - ایران، تهران - 19 اسفند 1400