سید علی اندی

خانه /سید علی اندی
نام و نام خانوادگی سید علی اندی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده گیاهان دارویی / گروه علوم کشاورزی مرتبط
تحصیلات دکترای تخصصی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
وبسایت
پست الکترونیک