مشخصات پژوهش

خانه /Epidemiological ...
عنوان
Epidemiological Characteristics, Injuries, and Rabies Post-exposure Prophylaxis among Children in Kerman County, Iran During 2019-2021
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران عصمت رضابیگی داورانی (نفر اول)، اسما امیری دوماری (نفر دوم)، آذر حاجی مهانی (نفر سوم)، شهره عالیان سماک خواه (نفر چهارم)، رسول رئیسی (نفر پنجم)، سلمان دانشی (نفر ششم به بعد)