مشخصات پژوهش

خانه /بررسی و معرفی روش های آشکار ...
عنوان بررسی و معرفی روش های آشکار سازی و شناسایی سیگنال ها به کمک هوش مصنوعی
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فرید صمصامی خداداد (نفر اول)