مشخصات پژوهش

خانه /ارتباط بین برخی از عوامل خطر ...
عنوان ارتباط بین برخی از عوامل خطر مؤثر بر بروز بیماری پاروویروس سگ سانان در سگ ها: مطالعه مورد-شاهدی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران حسین فوالدینی (نفر اول)، فاطمه زهرا غریب (نفر دوم)، مجتبی خسروی (نفر سوم)، شهره عالیان سماک خواه (نفر چهارم)