مشخصات پژوهش

خانه /Positive correlation between ...
عنوان
Positive correlation between echocardiographic tricuspid E peak velocity and central venous pressure in dogs: A preliminary study
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران زهرا جعفری گیو (نفر اول)، علیرضا وجهی (نفر دوم)، سعید فرزاد مهاجری (نفر سوم)، مهدی حسنخانی (نفر چهارم)، شهره عالیان سماک خواه (نفر پنجم)، امین همتی (نفر ششم به بعد)، علیرضا محمدزاده اکبری (نفر ششم به بعد)، محمدحسین نوروززادگان (نفر ششم به بعد)