مشخصات پژوهش

خانه /Effectiveness of different ...
عنوان
Effectiveness of different Newcastle disease vaccination programs in Iranian broiler farms: a case-control study
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران شهره عالیان سماک خواه (نفر اول)، علیرضا باهنر (نفر دوم)، سید علی غفوری (نفر سوم)، اوستا صدرزاده (نفر چهارم)، محمد حسین فلاح مهرآبادی (نفر پنجم)، فرشاد زین العابدین طهرانی (نفر ششم به بعد)، زهرا طالبی (نفر ششم به بعد)