مشخصات پژوهش

خانه /The role of probiotics and ...
عنوان
The role of probiotics and prebiotics in modulating of the gut-brain axis
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فرشته انصاری (نفر اول)، مهرداد نشاط (نفر دوم)، هادی پورجعفر (نفر سوم)، سید مهدی جعفری (نفر چهارم)، شهره عالیان سماک خواه (نفر پنجم)، اسماعیل میرزاخانی (نفر ششم به بعد)