مشخصات پژوهش

خانه /بررسی روش های ایجاد مخابرات ...
عنوان بررسی روش های ایجاد مخابرات امن مبتنی بر لایه فیزیکی در شبکه های مخابراتی
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها مخابرات امن، شبکه
چکیده گسترش دستگاههای هوشمند و افزایش تقاضا برای ارتباطات چند رسانهای باعث ظهور مفهوم اینترنت اشیا، نسلهای جدید مخابرات سیار (5G) و کلان دادهها در مخابرات شده است. این فناوریهای نوظهور تغییرات سریعی را در معماری شبکه از حالت متمرکزبه سمت شبکههای توزیع شدهی مقیاس بزرگ، رقم زده است. در چنین محیطهای انتقال بیسیم، به علت تعداد زیاد دستگاهها و قابلیت محدودآنها نمیتوان پیچیدگی، سربار و تاخیر زیادی را برای شبکه ایجاد نمود. در نتیجه، اجرای روشهای سنتی امنیت مانند رمزنگاری یا احراز هویت که بار محاسباتی بالایی دارند برای چنین شبکههایی چالشزا خواهد بود.اخیرا تحقیقاتی بر روی امنیت مبتنی بر لایه فیزیکی به عنوان اقدامات امنیتی با پتانسیل بالا و پیچیدگی کم انجام شده است که چتر امنیتی آن از تیوری اطلاعات برای خنثیسازی حملات پسیو شنود، تا روشهای اثر انگشت وامضای فیزیکی برای شناسایی و احراز هویت دستگاهها و روشهای رمزنگاری در لایه فیزیکی، گسترش یافته است. در این مقاله نویسندگان مروری بر اقدامات امنیتی مبتنی بر لایه فیزیکی در برابر حملات فعال )جمینگ( و پسیو )شنود( در شبکههای مخابراتی غیرنظامی که معمولا کمتر مورد توجه قرار میگیرد، داشته و همچنین این اقدامات و بلوغ آنها درشبکههای نوین مخابراتی بررسی خواهند شد.
پژوهشگران فرید صمصامی خداداد (نفر اول)