مشخصات پژوهش

خانه /بررسی روشهای جهت یابی ...
عنوان بررسی روشهای جهت یابی سیگنالهای مخابراتی طیف گسترده
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها جهت یابی- سیگنال های طیف گسترده
چکیده سیستمهای مخابراتی طیف گسترده جهش فرکانسی بطور روزافزون برای فراهم کردن لینکهای مخابراتی مطمئن از نظر همشنوایی، و مقاوم در برابر پارازیت و تداخل در حال استفاده هستند. سیگنال جهش فرکانسی یک پهنای باند لحظه ای باند باریک ثابت و یک پهنای باند متغیر جهشی بسیار بزرگتر از پهنای باند لحظه ای دارد. نسبت پهنای باند بزرگ جهشی در مقابل پهنای باند باریک لحظه ای، مقاومت سیگنال طیف گسترده جهش فرکانسی در مقابل نویز، پارازیت و تداخل را فراهم می سازد. تخمین زاویه ورود سیگنال در یک محیط جهش فرکانسی در مسایل مخابراتی و بخصوص کاربردهای نظامی و امنیتی از چندین نقطه نظر حایز اهمیت است . اول این که، اطلاعات زاویه ورد سیگنال برای گیرنده های اصلی در بدست آوردن سیگنال مطلوب و حذف تداخلهای قوی مفید و موثر است . از طرف دیگر یک تداخلگر و مقابله کننده می تواند این اطلاعات را برای تولید تداخلهای موثر مورد استفاده قرار دهد. و مساله مهم دیگر این که سیستمهای جهت یاب با تخمین زاویه ورود سیگنالهای دریافتی اطلاعات لازم را برای تعیین موقعیت فرستنده ها ارایه می دهند. در جهت یابی سیگنالهای طیف گسترده جهش فرکانسی پردازش باند وسیع ضروری است ، زیرا این سیگنالها باند وسیع هستند، لذا از یک آرایه باند وسیع برای دریافت سیگنالها استفاده می شود. روش مورد استفاده برای جهت یابی روش music است . قابلیت تفکیک زیاد، دقت تخمین مطلوب ، قابلیت خود کالیبره بودن روش music و قابلیت استفاده این روش با هر ساختار آرایه، از دلایل اصلی انتخاب این روش برای تخمین زاویه ورود سیگنال بوده است . گیرنده نیاز به داشتن اطلاعات ساختار آرایه دارد ولی نیازی به دانستن اطلاعات در مورد الگوی جهش سیگنال و مانند اینها ندارد. شبیه سازیهای انجام شده، توانایی روش music را در تخمین زاویه ورود سیگنال های طیف گسترده جهش فرکانسی بخوبی نشان می دهد.
پژوهشگران فرید صمصامی خداداد (نفر اول)