گروه کشاورزی-علوم پایه

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه کشاورزی-علوم پایه

نام:  محبوبه زارع
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده گياهان دارويي
گروه:  گروه كشاورزي-علوم پايه