ابوالقاسم عباسی کجانی

خانه /ابوالقاسم عباسی کجانی
نام و نام خانوادگی ابوالقاسم عباسی کجانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده زیست فناوری / گروه نانوبیوتکنولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / نانو بیوتکنولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!