داریوش غلامی

خانه /داریوش غلامی
داريوش غلامي
نام و نام خانوادگی داریوش غلامی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده زیست فناوری / گروه زیست فناوری میکروبی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوشیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 هفدهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی - گرجستان، تبلیسی - 24 اسفند 1402
2 دوازدهمین کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی، زنان، زایمان و نازایی - گرجستان، تفلیس - 18 اسفند 1402
3 دومین کنفرانس بین المللی دانشجویان بهداشت و علوم سلامت ایران - ایران، تهران - 30 بهمن 1402
4
The 3rd International Conference on New Research & Achievements in Science, Engineering & Technologies - germany, berlin - December 20 2023
5 پنجمین همایش بین المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - ایران، تهران - 16 تا 18 مهر 1402
6 پنجمین همایش بین المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - ایران، تهران - 16 تا 18 مهر 1402
7 پنجمین همایش بین المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - ایران، تهران - 16 تا 18 مهر 1402
8 سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم - ایران، آمل - 21 اردیبهشت 1402
9
سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم - ایران، آمل - 21 اردیبهشت 1402
10 پنجمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین درگیاهان داروئی، شیمی و زیست شناسی ایران - ایزان، تهران - 25 تا 27 شهریور 1401
11 بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - ایران، شهرکرد - 09 تا 11 شهریور 1401
12
بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - ایران، شهرکرد - 09 تا 11 شهریور 1401
13
بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - ایران، شهرکرد - 09 تا 11 شهریور 1401
14
بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - ایران، شهرکرد - 09 تا 11 شهریور 1401
15
بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران - ایران، شهرکرد - 09 تا 11 شهریور 1401