ناصر وجدی

خانه /ناصر وجدی
نام و نام خانوادگی ناصر وجدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده دامپزشکی / گروه علوم درمانگاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم - ایران، آمل - 21 اردیبهشت 1402
2 سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم - ایران، آمل - 21 اردیبهشت 1402
3 سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم - ایران، آمل - 21 اردیبهشت 1402
4 ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام ، طیور و آبزیا ن - ایران، کرمان - 27 مهر 1401
5 ششمین کنفرانس ملی مدیریت پرورش دام ، طیور و آبزیا ن - ایران، کرمان - 27 مهر 1401
6
ششمین همایش بین المللی جراحی دامپزشکی ایران - ایران، تهران - 27 تا 29 تیر 1401
7 اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی - ایران، گنبد کاووس - 14 بهمن 1400
8 پنچمین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب - ایران، کرمان - 23 و 24 آذر 1400
9 اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی - ایران، آمل - 17 شهریور 1400