سید مهدی حسینی

خانه /سید مهدی حسینی
سيد مهدي حسيني
نام و نام خانوادگی سید مهدی حسینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده گیاهان دارویی / گروه علوم کشاورزی مرتبط
تحصیلات دکترای تخصصی / محیط زیست
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 ششمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست - ایران، تهران - 25 تا 29 اسفند 1400