سید مهدی حسینی

خانه /سید مهدی حسینی
سيد مهدي حسيني
نام و نام خانوادگی سید مهدی حسینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده گیاهان دارویی / گروه علوم کشاورزی مرتبط
تحصیلات دکترای تخصصی / محیط زیست
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Jundishapur Journal of Microbiology 16 (12) (2023) 1-9
2 محیط زیست طبیعی 66 (1401) 20
3 زیست فناوری 5 (1401) 20
4
JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH 48 (2022) 1079-1086
5 زیست فناوری 0 (1400) 0
6 محیط زیست طبیعی دوره 73 شماره 4 (1399) 665-675
7 آب و فاضلاب 2 (1399) 57-75
8
CARBOHYDRATE POLYMERS 221 (2019) 174-185
9
BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 143 (2019) 141-150
10
MICROCHEMICAL JOURNAL 132 (2017) 43-48