فرید صمصامی خداداد

خانه /فرید صمصامی خداداد
فريد صمصامي خداداد
نام و نام خانوادگی فرید صمصامی خداداد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده مهندسی فناوری های نوین / گروه برق و مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی مهندسی برق گرایش مخابرات-سیستم
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!