فرید صمصامی خداداد

خانه /فرید صمصامی خداداد
فريد صمصامي خداداد
نام و نام خانوادگی فرید صمصامی خداداد
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل / دانشکده مهندسی فناوری های نوین / گروه برق و مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / دکترای تخصصی مهندسی برق گرایش مخابرات-سیستم
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم - ایران، آمل - 21 اردیبهشت 1402
2 سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم - ایران، آمل - 21 اردیبهشت 1402
3 چهارمین کنفرانس بین المللی ترکیبی ، رمزنگاری و محاسبات - ایران، تهران - 29 و 30 آبان 1398
4 چهارمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات - ایران، شیراز - 12 مهر 1397
5 چهارمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات - ایران، شیراز - 12 مهر 1397
6 چهارمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات - ایران، شیراز - 12 مهر 1397