رضا فاریابی

خانه /رضا فاریابی
نام و نام خانوادگی رضا فاریابی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جبرفت، جیرفت، ایران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک