اکبر حاجی زاده مقدم

خانه /اکبر حاجی زاده مقدم
نام و نام خانوادگی اکبر حاجی زاده مقدم
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشیار فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Biochemistry and Biophysics Reports 37 (2023) 1-8
2 علوم اعصاب شفای خاتم 11 (1402) 11-18
3 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان آخر (1402) 555 تا 566
4
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 674 (2023) 97-101
5
PSYCHOPHARMACOLOGY 240 (2023) 1074–1063
6
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 441 (2023) 1-10
7
avicenna journal of medical biochemistry 1 (2022) 1-12
8 فنآوری تولیدات گیاهی 22 (1401) 137-158
9
JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY 4 (2022) 1-9
10 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 29(4) (1400) 102-112
11
NEUROSCIENCE LETTERS 765 (2021) 1-8
12
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY 32 (2021) 2043-2052
13
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE 1 (2020) 1-12
14
NEUROLOGICAL RESEARCH 42 (2020) 477-486
15
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 877 (2020) 1-9
16 گیاهان دارویی 4(72) (1398) 149-159