کامران درستکار

خانه /کامران درستکار
نام و نام خانوادگی کامران درستکار
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!